Агро-метеорологична обстановка

ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ В РАЙОНА НА БРЕСТОВИЦА И ПЕРУЩИЦА

 

 

По данни на метеорологичната станция поставена в с. Брестовица към дата 21.04.2021 има голяма опасност от появата на кафяво гниене. Необходимо е стопаните да извършат пръскане с подходящ препарат за борба с това заболяване. 

Loading