Технологични карти

Директен зелен лук (стрела)
Директен зелен лук (стрела)

Пояснение: Настоящата таблица е създадена върху технология, която се прилага в село Чалъкови, обл. Пловдив. Голяма част от труда, които е приложил собственикът е описан, но не е остойностен. Както не са описани и амортизациите на техниката, която притежава стопанина. При моторната пръскачка например не е описан и разхода на гориво, а само стойността на препарата поради невъзможносста на един ред да се опишат два материални разхода. Който има желание може да го отрази в долния ред.

Version: 1.0
Отглеждане на късно зеле
Отглеждане на късно зеле

Пояснение: Настоящата таблица е създадена върху технология, която се прилага в село Чалъкови, обл. Пловдив. Голяма част от труда, които е приложил собственикът е описан, но не е остойностен. Както не са описани и амортизациите на техниката, която притежава стопанина. При моторната пръскачка например не е описан и разхода на гориво, а само стойността на препарата поради невъзможносста на един ред да се опишат два материални разхода. Който има желание може да го отрази в долния ред.

Version: 1.0
Отглеждане на средноран лют пипер
Отглеждане на средноран лют пипер

Пояснение: Настоящата таблица е създадена върху технология, която се прилага в село Чалъкови, обл. Пловдив. Голяма част от труда, които е приложил собственикът е описан, но не е остойностен. Както не са описани и амортизациите на техниката, която притежава стопанина. При моторната пръскачка например не е описан и разхода на гориво, а само стойността на препарата поради невъзможносста на един ред да се опишат два материални разхода. Който има желание може да го отрази в долния ред.

Version: 1.0
Биологично производство на оранжериен пипер
Биологично производство на оранжериен пипер

Настоящата таблица е създадена върху технология, която се прилага в село Чалъкови, обл. Пловдив. Голяма част от труда, които е приложил собственикът е описан, но не е остойностен. Както не са описани и амортизациите на техниката, която притежава стопанина. При моторната пръскачка например не е описан и разхода на гориво, а само стойността на препарата поради невъзможността на един ред да се опишат два материални разхода. Който има желание може да го отрази в долния ред.

Version: 1.03
Биологични оранжерийни домати
Биологични оранжерийни домати

Настоящата таблица е създадена върху технология, която се прилага в село Чалъкови, обл. Пловдив. Голяма част от труда, които е приложил собственикът е описан, но не е остойностен. Както не са описани и амортизациите на техниката, която притежава стопанина. При моторната пръскачка например не е описан и разхода на гориво, а само стойността на препарата поради невъзможността на един ред да се опишат два материални разхода. Който има желание може да го отрази в долния ред.

Version: 1.01
Оранжериен фасул
Оранжериен фасул
Version: 1.01
Оранжериен пипер
Оранжериен пипер

Настоящата технологична карта е създадена върху технология, която се прилага в село Чалъкови, обл. Пловдив. Голяма част от труда, които е приложил собственикът е описан, но не е остойностен. Както не са описани и амортизациите на техниката, която притежава стопанина. При моторната пръскачка например не е описан и разхода на гориво, а само стойността на препарата поради невъзможносста на един ред да се опишат два материални разхода. Който има желание може да го отрази в долния ред.

Version: 1.0
Ранни картофи
Ранни картофи

Технологичната карта се използва в региона на пловдивско. Конкретно в картата е зададен късен период на изваждане на картофите с цел получаване на по-висок добив. По желаниe може да се заложи по-ранен период на изваждане, но трябва да се коригира и добива.

Version: 1.0
Чесън за зелено
Чесън за зелено

Настоящата карта е създадена върху технология, която се прилага в с. Чалъкови, обл. Пловдив.

Version: 1.0
Фъстъци
Фъстъци
Version: 1.0
Плододаващо десертно лозе
Плододаващо десертно лозе
Version: 1.0
Създаване на лозово насаждение
Създаване на лозово насаждение
Version: 1.0
Плододаващи череши
Плододаващи череши

 

 

Version: 1.0
Създаване на черешова градина
Създаване на черешова градина
Version: 1.0

Loading