Информационен семинар село Чалъкови

Информационен семинар село Чалъкови

Информационен семинар село Чалъкови

На 06.08 в село Чалъкови беше проведен информационен семинар Възможности за подкрепа поподмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020. Той беше организирано от Национална селска мрежа с подкрепата на Фондация „Земята – източник на доходи“.  Чрез жива връзка експерти от Министерство на земеделието, храните и горите, разясниха на присъстващите земеделски производители от пловдивска област  за правилата, нормите и реда по който  могат да кандидатстват за подпомагане.

Информацията може да откриете в приложените страници.

Loading

Leave a Comment