Научна конференция на тема „Ролята на фамилния бизнес за устойчиво развитие“ 2023

Научна конференция на тема „Ролята на фамилния бизнес за устойчиво развитие“ 2023

Научна конференция на тема „Ролята на фамилния бизнес за устойчиво развитие“ 2023

На 23.03.2023г.  в 322 зала на Аграрен университет – Пловдив се проведе научна конференция на тема „Ролята на фамилния бизнес за устойчиво развитие“ организирана от  Фондация „Земята-източник на доходи“ с подкрепата на катедра „Икономика“ на Аграрен университет – Пловдив и Център по предприемачество на Технически университет – София, филиал Пловдив. Участие в конференцията взеха представители от Аграрен университет – Пловдив, Нов Български Университет – София, Икономически университет – Варна, Тракийски университет – Стара Загора, Институт по аграрна икономика, Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив и др.

Конференцията беше открита от доц. д-р Димо Атанасов – декан на факултета по икономика в Аграрен университет – Пловдив.

Участниците представиха значими и интересни факти, изводи и препоръки в различни сфери на селското стопанство. Актуалността на  темите по представените докладите предизвикаха разгорещени дискусии.

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник „Научни трудове на Аграрния университет“, а част от тези на английски език в списание „Аграрни науки”.

Loading

Leave a Comment