Отглеждане на средноран лют пипер

Отглеждане на средноран лют пипер

Отглеждане на средноран лют пипер
Отглеждане на средноран лют пипер
204 Downloads

Пояснение: Настоящата таблица е създадена върху технология, която се прилага в село Чалъкови, обл. Пловдив. Голяма част от труда, които е приложил собственикът е описан, но не е остойностен. Както не са описани и амортизациите на техниката, която притежава стопанина. При моторната пръскачка например не е описан и разхода на гориво, а само стойността на препарата поради невъзможносста на един ред да се опишат два материални разхода. Който има желание може да го отрази в долния ред.

Version: 1.0