Archives

Информационен семинар село Чалъкови

Информационен семинар село Чалъкови

На 06.08 в село Чалъкови беше проведен информационен семинар Възможности за подкрепа поподмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020. Той беше организирано […]

Loading

View Article