Агро-информационна система

Агро-информационна система

Получете квалифицирана информация за Вашето стопанство

Технологична информация

Технологична информация

Запознайте се с разработените от Нашия екип ...

БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ

БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ

Представяне на основни болести и неприятели по културите.

Важна информация за земеделските стопани

Важна информация за земеделските стопани

Професионализъм

Имате ли нужда от експертна оценка?

Ние разполагаме с решение!

Разбирате ли служителите от държавната администрация?

Ние сме до Вас и сме готови да помогнем!

Искате ли да прилагате иновации във Вашето стопанство?

Ние имаме идеи!

Материали от Нас за Вас!

В помощ на земеделците

Фондация „Земята – източник на доходи“

Проект на Фондация „Земята – източник на доходи“, осъществяван с подкрепата на Фондация "Америка за България"

Подкрепата за http://farm4us.eu/ (Платформата) е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация "Земята - източник на доходи" и потребителите на Платформата и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

https://us4bg.org/
http://landsourceofincome.org/
https://us4bg.org/
http://landsourceofincome.org/

АИС

Agricultural Information System