Kръгла маса на тема „Предизвикателства пред семейното фермерство в България” 2023

Kръгла маса на тема „Предизвикателства пред семейното фермерство в България” 2023

Kръгла маса на тема „Предизвикателства пред семейното фермерство в България” 2023

На 23.03.2023 год. се проведе кръгла маса на тема „Предизвикателства пред семейното фермерство в България”. Събитието се организира от Фондация „Земята-източник на доходи“ с подкрепата на катедра „Икономика“ на Аграрен университет – Пловдив и Център по предприемачество на Технически университет – София, филиал Пловдив. За четвърта поредна година то се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Участници на събитието бяха представители от Държавен фонд „Земеделие“, представители на структурите на общински администрации, неправителствени организации, работещи за развитие на селските райони, представители на Аграрен университет – Пловдив, Технически университет София – филиал Пловдив, Университет по хранителни технологии – Пловдив, студенти, земеделски производители и др.

Срещата бе открита от доц. д-р Боряна Иванова – зам.- ректор по учебната дейност в Аграрен университет Пловдив.

Проф. д-р Иван Пенов, председател на УС на фондация „Земята-източник на доходи“, представи постигнатите резултати и важните моменти в работата на Фондацията, която вече 20 години помага на работливи семейства да развиват своята земеделска дейност или своя малък бизнес в страната.

За да разясни основните моменти в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 и възможностите за подкрепа на семейното фермерство, присъства г-жа Аделина Стоянова – Директор на дирекция „Директни плащания“.

Г-н Милко Янев представител на Национално сдружение на българските лозари и управител на „АМВ Агро“ ООД запозна присъстващите с  тенденциите в развитието на семейното фермерство в България през периода 2011 – 2021 г.

Loading

Leave a Comment